POLİTİKA

YENİ EKONOMİ PROGRAMI YENİ HEDEFLER

YENİ EKONOMİ PROGRAMI YENİ HEDEFLER
219 defa
10 Nisan 2019 - 11:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019″u açıkladı

Bakan Albayrak‘ın açıklamalarından satır başları şöyle;

– Ekonomi politikalarımız açısından önemli bir gündem için buradayız. Sözlerimin hemen başında birazdan açıklayacağımız paketin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

– Ağustos ayından bugüne kadar STK’ların katkı ve raporlarını alarak paketi hazırladık.

– İzleyeceğimiz politikaları şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşacağımızı söyledik.

– Ağustos ayında Yeni Ekonomi Yaklaşımımızı paylaştık.

– İhracat ve istihdamın odaklı olduğu, sürdürülebilir büyümeyi ve sıkı politikasıyla daha adaletli büyümeyi sizlerle paylaştık.

– Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık.

– Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik.

– İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız.

– Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız.

– Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

– YEP’te koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019’da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.

– Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradaye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti’nin 17 yıllık iktidarı bu adımları hayata geçireceğimizin teminatıdır.

– Türkiye’nin gündemi ekonomide reformdur.

– Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi.

– Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

– Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak.

– Kamu bankalarına toplam 28 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek.

– Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak.

– Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

– Ulusal veri merkezi kurulacak.

– Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek.

– Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar.

– Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

– Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek.

– Bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

– Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak.

– Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek.

– Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

-Emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli yapısal reformlardan birini oluşturmaktadır. YEP kapsamında emeklilik sisteminin reforme edilmesi en önemli konulardan birini oluşturacak.

– Vatandaşlar emekli olunca “Nasıl geçinirim” diye düşünmeyecekler.

– Sistemde biriken fonlar reel sektöre ve ülkemizin büyümesi üzerinde kanalize edilmesini sağlayacağız. Şirketerimiz böylece daha ucuz finansmanla yatırımlarını yapabilecekler. Ek kaynak da oluşturacağız.

-Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız reel sektörde riski 100 milyon lira ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek.

– Mali şeffaflık artırılacak.

– Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birlikte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz.

– Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek.

– Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

– Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.

– Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10’unu bulacaktır.

– Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı fikko bünyesinde kurulacak.

– Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz.

– FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak.

– Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.

– Bölge ve ürün bazında arz/talep planlaması yapılacak.

– Enflasyondaki en önemli sorunların başında gıda olduğu için yapısal reformların da en önemli ayağını gıda konusunda hazırladık.

– Sözleşmeli tarım yaygınlaştırılacak.

– Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.

– Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak.

– Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak

– Bölge ve ürün bazında makro arz, talep ve ticari planlama sürecinin altyapıları tesis edilecek

– Kurumsal altyapılar tesis edilecek, kooperatifçiliğe odaklanılacak

– Gıda ürünlerinin ulusal markalaşmaları sağlanacak

– Sahada operasyonel yetkinliğimizin merkezde olduğu güçlü yapısal altyapılarla sağlayacağız

– Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla tarım kredi kooperatifi ile sera a.ş. kurulacak

– Sera a.ş. ile 2019’da 2 bin hektar, orta vadede 5 bin hektara ulaşılacak

– Hal Yasası kapsamında üretici kooperatiflerinin haller içindeki paylarının artırılması ile daha rekabetçi ortam sağlayacağız

– Üretimde rekabeti toptan, perakende ve lojistik denetimi sağlayacak regülasyon çerçevesinde devreye alacağız

– Sıkı maliye politikası, en temel politikalarımızın başında geliyor

– YEP’de 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar tl’si devreye alındı

– Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek

– Seçimden sonra da mali disiplinden vazgeçmeyeceğiz

– Küçük baş hayvan sayısını 47 milyondan 100 milyona çıkaracağız

– Bütçe hedeflerini tutturacak tasarruf adımları devam edecek

– Bütçede 76 milyar tl tasarruf hedefliyoruz

– Gelirlerimizi daha da artırmak için toplumun genelini etkilemeyen, yüksek gelir gruplarının daha adil vergilendirilmesini sağlayacak ve enflasyona etkisi minumum olacak bazı adımlar hayata geçecek

– Mükellef hakları icra kurulu kurulacak

– Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor

– Yüksek geliri daha adil şekilde vergilendireceğiz.

– Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız.

– Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz.

– Vergide reformu yeni vergi mimarisi, kayıtdışı ile mücadele ve mükellif hakları adı altında 3 başlıkta topladık.

– Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak.

– Kayıtdışılıkla mücadele edeceğiz.

– Mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız.

– Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak.

– Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.

– Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak.

– İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz.

– İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza’nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek.

– İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

– Varlık Fonu stratejik sektörlere yatırım planlaması yapacak.

– Kayıtlı istihdamı teşvik, kayıtdışılılıkla mücadele reform sürecine katkı sağlayacak.

– Bir diğer reform alanımız yargı alanı.

– Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır.

– Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır.

– Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır.

– Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor.

– Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

– Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından uygulanacak.

– Yerli-yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilecek.

– Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımlar atılacak.

– Sanayide yerlileştirme programı mayıs’ta açıklanacak.

– Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek.

– Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını ağustos ayında açıklayacak.

– Sanayide yerlileşme programı mayıs ayında açıklanacak.

– Sanayi bakanlığımız bu program ile ARGE’den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek.

– Turizm master planı en geç eylülde açıklanacak.

– 2019’da turist sayısının 50 milyonun üzerinde, gelirinin de 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

– Tarımda milli birlik projesi mayıs ayında açıklanacak.

– PISA 2021 uygulamasında ortaokullar lehine farkın %20, bölgeler arası farkın %10 azaltılması hedeflenmektedir, MEB programı eylülde açıklayacak.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    Tüm hakları saklıdır. Haber, resim, röportaj gibi her türlü içeriğinin tüm telif hakları politikam.com’a aittir. politikam.com İHA / İHLAS HABER AJANSI üyesidir.