Türk-Yunan ilişkilerinin seyri, yani çizgisi çok trajik olaylarla doludur. 19’uncu yüzyılda Mora İsyanı ile kurulan Yunanistan’ın Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkileri incelendiğinde pembe zamanların çok az olduğu görülecektir.

Atatürk-Venizelos ilişkisi dışındaki dönemlerde genelde bu ilişkilerin karanlık, hatta pek çok zamanda zifiri karanlık olduğu görülecektir. Atatürk-Venizelos ilişkilerindeki ivme bir daha Türk-yunan ilişkilerinde yakalanmamıştır.

Venizelos 12 Ocak 1934 tarihinde Nobel barış Komitesi’ne bir mektup yazmış ve Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermiştir. Bu çok önemli bir olaydır.

Venizelos, Atatürk’ü neden Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermiştir? Ulusal kurtuluş Savaşımız sırasında iki millet arasında çok trajik olayların yaşanmasına rağmen Venizelos bu büyük jesti neden yapmıştır?

Atatürk’ün. Yunanlılara karşı çok önemli jestleri vardır. Bu konu başka bir çalışma konusudur, başka bir makalede kamuoyunun dikkatine sunulacaktır.

Türk-Yunan ilişkilerinde, Yunun tarafının zaman zaman küstahlaştığını görürüz ve de görüyoruz. Günümüzde Yunan tarafı yine küstahlaşmış, Yunan Savunma Bakanı “Ankara’ya yürümekten” bahsetmiştir. Bilindiği gibi Yunan Ordusu Sakarya Savaşı öncesi Ankara’ya yürüme pozlarındaydı. Yani 1921 yazında Yunun Ordusu’nun hedefinde Ankara vardı. 22 gün ve 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı ile Yunan Ordusu’nun Ankara yürüyüşü durdurulmuştur. Yunan Ordusu yenilmiş, Yunanlıların Ankara hayali bitmiştir.

Bugünkü Yunan Savunma Bakanı, kendisini 1921 yazında zannetmektedir. Günümüzde; yani 21’inci yüzyılın başında, bilindiği gibi Ege’de 18 adamız Yunan işgalindedir.

Bu ne demektir?

19’uncu yüzyılda oluşmuş           YUNAN DEVLETİ SİYASESİ, “MEGOLA İDEA” dimdik ayaktadır.

Yunanistan’ın Türk düşmanlığı Megalo-İdea ile sınırlı değildir.

Bilindiği gibi Yugoslavya’nın parçalanmasından ortaya çıkan devletlerden biri de MAKEDONYA’dır. Makedonya, 1991’den beri Yunanistan ile isim sorunu yaşamaktadır. Yunanistan, Makedonya’nın kendi topraklarının ve kültürünün bir parçası olduğunu iddia etmekte ve MAKEDON kelimesinin kullanılmamasını istemektedir. Yunanistan MAKEDONYA CUMHURİYETİ yerine İLİNDEN MAKEDONYASI CUMHURİYETİ isminin kullanılmasını istemektedir. 1903 yılında Makedon ve Bulgar komitecileri Osmanlı’ya karşı isyan etmiş ve ömrü sadece on gün süren İLİNDEN KRUSEVO CUMHURİYETİ’ni kurmuşlardır. Yunanistan, Osmanlı’ya isyan ile kurulan ve sadece on gün yaşayabilen bu devletin adının günümüze taşınmasını istiyor. Yani Yunanistan Megalo-İdea ile tatmin olmuyor, Makedonya Cumhuriyeti’nin adını 1903’de Osmanlı’ya, yani bize karşı olan bir isyanla özdeşleştirerek, ismiyle Türk karşıtlığı taşıyan bir devlet oluşturmak istemektedir.

Yunanistan, Makedonya siyaseti ile 1903 yılına gitmektedir.

Nasıl ABD dünya siyaseti yönünden 1917 Wilson Prensipleri noktasındaysa…

Rusya üç yüzyıllık “Sıcak denizlere inme” siyasetindeyse…

İngiltere “güneş batmayan imparatorluk” yaklaşamındaysa…

Yunanistan da, Megalo-İdea ve 1903 İLİNDAN İSYANI noktasındadır.

Bilgisayarv e iletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, dünya siyasetine yansımamıştır.

Türkiye 1920’lerin, 1930’ların dünyasıyla yürüyemez diyenlerin kulakları çınlasın.