· ”Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler kişileri konuşur”. (Hyman Rickover- Amerikalı Amiral)
· ”Yeryüzünde çağımızın üç temel sorunu;
o yüzünden alçalması,
o kadının açlık yüzünden düşkünleşmesi,
o çocuğun cehalet yüzünden yeteneklerini geliştirememesidir.” (Victor Hugo)
Yazarın notu: “bunlarla birlikte; gelişmemiş toplumlarda bireylerin ve onların beyinlerini kuşatan töreler, mahalle baskıları”.
· ”Cehalet; Asla sorgulamaz, hoş görmez. Sürekli yargılar, hep inanır, sadece ezberler. Asla hoş görmez, hep katleder. İlkeldir, sosyalleşemez”. (Karl Marx)
· ”Aydınlanmanın temel noktası; insanların din konularındaki vesayetten çıkmalarıdır. Tartışılamaz ve sorgulanamaz kutsal değerlere dayanan dini vesayet ağır bir kuşatma durumudur. Bir de devlet eliyle olursa”! (Immauel Kant)
· ”Cahil bir toplum özgür bırakılıp kendisine seçim hakkı verilse dahi hiçbir zaman özgür seçim yapamaz”. (Nietzsche)
· ”Toplumun neler döndüğünden haberi yoktur. Hatta olmadığından dahi habersizdir. (Noam Chomsky)
· ”Uyumak güzel de, kitle halinde uyuyunca sıkıntı büyük oluyor”. (Ferhan Şensoy)
· Eğer bir toplumda devrim ve değişim için koşullar olgunlaşmışsa ama bir toplumsal değişimi gerçekleştirecek güç yoksa, o toplum için için çürümeye başlar”. (Lenin)
· ”İnanç yürekte olması gerekendir. Bilim de beyinde olması gereken. Bu ikisi yer değiştirirse toplum inanca göre yönetilir”. (….?)
Yazarın notu: “Ağzı olanın konuştuğu bu dünyada, beyni olanın da düşünmesi gerekmez mi”?
· ” Çalışmak; işinden zevk almak ve konuşmak yerine üretmektir”. (Albert Einstein)
· ”Bilginin efendisi olmak için, çalışmanın uşağı olmak gerekir”. (Balzac)
· ”Hiç bir ordu, zamanı gelmiş fikir kadar güçlü değildir”. (Victor Hugo)
· ”Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın”. (Albert Camus)
· ”Ortadoğu insanı, her şeye üzülen ama hiçbir şeyle ilgilenmeyendir”. (Amin Maaluf- Lübnanlı yazar)
· ”Zenginlerin refahı, yoksulların çokluğuna bağlıdır”. (Voltaire)
· ”Kimseye güvenmeyeceksin demek yanlıştır ama kime iki defa güvenmeyeceğini iyi hesaplamalı insan”. (Victor Hugo)
· ”Tarih tekerrürden ibarettir. Birincisi 'trajedi', ikincisi ise 'komedi'dir”. (Karl Marx)
· ”Gerçekler üç adımda gelirler: Önce alay edilir, sonra şiddetle karşı çıkılır, sonunda da 'zaten belli olan bir şeydi' denir”. (Schopenhauer)
· ”Zeki insan işin başını, akıllı insan işin sonunu görür”. (….?)
· ”Cesaret, belli etmeden korkmaktır”. (….?)
· “Düşüncelerinize dikkat edin, onlar sözleriniz olacak. Sözlerinize dikkat edin, onlar hareketleriniz olacak. Hareketlerinize dikkat edin, onlar alışkanlıklarınız olacak. Alışkanlıklarınıza dikkat edin onlar karakteriniz olacak. Karakterinize dikkat edin, o kaderiniz olacak”. (Mahatma Gandi)
· “Yaşıyorum düşünüyorum, düşünüyorum öyleyse varım”. (Descartes)
***
Yukarıdaki sözlerin hepsi, insanlık tarihine, günümüze ve geleceğe ışık tutan, dersler çıkarılacak birer başvuru kaynağı.
Bugünü doğru anlayabilmek, yapılanların değerini anlayabilmek için geçmişi iyi öğrenmek gerekir.
Mustafa Kemal Atatürk'ün enkazdan yarattığı Cumhuriyet'in kuruluşunda yaşananları, zorlukları anlayabilmek, laik Cumhuriyet'e sahip çıkabilmek için de en doğru kaynak, bunları anlattığı büyük eseri “Nutuk”tur.
İşte Kurtuluş Savaşı öncesi yaptığı durum tespiti:
“Millet ve ordu padişahın hainliğinden habersiz, yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla boyun eğiyor ve sadık. Millet ve ordu hem kurtuluş çareleri halifelik ve saltanat makamının kurtulmasını birlikte düşünüyor. Halifesiz ve Padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde değil…”
Büyük adamlar fikirleri, doğru tespitleri, yaptıkları, ortaya koydukları eserler ile anılır. Yıktıkları ile değil!