GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Karesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığından

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 20/12/2017 tarihinde saat 19.00’da Karesi Belediyesi Toplantı ve Nikah Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27/12/2107 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

 

Dernek Başkanı  Ahmet AYAN

 

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Kurulunun teşkili

3- Dernek ana tüzüğünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablolarının görüşülmesi

5- Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi

6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının Genel Kurul onayına sunulması

7- Tahmini bütçenin görüşülmesi

8- Yönetim Kurulunun seçimi

9- Denetim Kurulunun seçimi

10 Kapanış.