Avrupa Birliği’nin “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” finansman desteğiyle Tüketici Hakları Derneği'nin, Edremit Belediyesi ile birlikte yürütmekte olduğu “Şehirlerde CO2 Salımını Azaltmak Amacıyla, Enerji Kullanımında Tüketici Farkındalığı ve Sorumluluğu Projesi”nin 2. ayağı "Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Bilgilendirme Eğitimi" farklı sektör ve STK temsilcilerinin katılımı ile yapıldı. Troya Çevre Başkanı ve Troya Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Üyesi Oral Kaya tarafından yapılan interaktif sunumda Edremit’te bir Yenilenebilir Enerji Kooperatifi kurulması konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi sağlandı. Yenilenebilir enerji kooperatifi kurulması ve kurulum maliyetleri hakkında bilgilerin de verildiği eğitim, özellikle farklı kooperatiflere üye olanların ilgisini çekti. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi. İHA