Tüm dünya tarafından da büyük önem gören 17 tane Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda Balıkesir’de yapılanların incelendiği çalışmada, bazı konulardaki Balıkesir’in geç kalmışlığının nasıl avantaja çevrilmesi gerektiği yer alıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmayı düşünenlerin başvuru kılavuzu niteliğindeki çalışma ile Balıkesir özelinde yapılanlar ve yapılması gerekenler ele alındı.

2014-2018 YILLARI ARASINDA BALIKESİR’DEKİ YAPILANLARI ELE ALDIK

Geç Kalmanın Avantajı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Balıkesir” konulu çalışmaya imza atan Sosyal Girişimci Murat Karacan, çalışmanın Balıkesir’in hafızasında önemli bir yer tutacağı görüşünde olduğunu söyledi. Karacan çalışma ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Tüketiciyi Koruma Derneği Balıkesir Şubesi olarak Balıkesir özelinde bir çalışma hazırladık. Balıkesir özelinde yaptığımız bu çalışmanın başlığı ‘Geç Kalmanın Avantajı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ ve bunu Balıkesir özelinde incelemeye çalıştık. Bu çalışmanın içeriğinde 2014 Mart ayındaki seçimlerden 2018 yılı Haziran ayı sonuna kadar yer alan çalışmaları ele aldık. Özellikle Büyükşehir Belediyesi ve merkezdeki Altıeylül ve Karesi ilçe belediyelerinin yapmış olduğu uygulamaların doğruluğunu, yanlışlığını ya da yapılması gerektiğini 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinden inceledik ve bir araya getirdik.

GÖZLEMLERİMİZİ SOMUT VERİLERLE DESTEKLEDİK

Bu çalışma 4 yıllık bir birikimin gözleme dayalı bir şekilde bir araya getirilmesi. Fakat bu birikimi gözleme dayalı bir araya getirirken somut verilerle de destekledik. Biz bu çalışmayı 2014 yerel seçimiyle 2018 yılı Haziran ayı sonunu kapsayan dönemdeki gözlemler, yapılan okumalar, alınan notlar, onların bir araya getirip kamuoyuna sunduk.

DÜNYADA ŞEHİR ÖZELİNDE HAZIRLANAN TEK ÇALIŞMA

Bu çalışmanın şöyle bir önemi var: Bu çalışma dünyada bir şehir özelinde, bütün hedefler üzerinden işlenen ilk çalışma. Bu hedefler üzerinden gidilerek Balıkesir’de yerelleştirilmesi gereken hedefler ele alındı. Yani Balıkesir’in güçlü olabileceği hedeflerin de incelenmesine çalıştık. Mesela bunda öncelikli olarak verilebilecek ilk örnek; üç numaralı hedef. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri içinde yer alan üç numaralı hedef Sağlıklı Bireyler. Sağlıklı Bireyler için sürdürülebilirlik istiyoruz biz. Sağlıklı bireyler neden yerelleştirilebilir? Çünkü üç numaralı hedef üzerinden yürüyecek olursak Balıkesir hem Büyükşehir anlamında hem de merkez ilçe Karesi Belediyesi anlamında Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye. Bu yerelleştirilebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ DÜNYADA KONUŞULUYOR

Bu çalışmanın önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz ve söylüyoruz. Çünkü Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sadece Türkiye özelinde değil, bütün dünyada konuşulan hedefler. Bir de burada çok önemli bir şey var. Daha önceden de birçok yerde karşılaştığımız gibi 2023 hedefleri ve 2023 vizyonu diye devamlı kullanılan bir takım tamlamalar var. Türkiye’nin 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine paralel olarak ve tek boyutlu kalkınmadan vazgeçilmeye çalışılarak kurgulanıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye’nin 11’inci Kalkınma Hedeflerine bir vizyon kazandırıyor.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI İÇİN BAŞVURU KİTABI

Bu çalışmayla Balıkesir özelinde hazırladık ve bunun önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Dört yılın birikimi. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olmayı düşünen insanlar ya da mevcut durumunu korumak isteyip yeniden adaylık koyacak olan belediye başkan adayları için bir başvuru kitabı. Bunun yanında belediye çalışan insanlar için; özellikle beyaz masada, imarda, çeşitli birimlerde çalışan insanlar için bir başvuru kitapçığı olarak kullanılmasını istiyoruz.

SAĞLIKLI ÇEVRE OLMADAN SAĞLIKLI TOPLUM VE SAĞLIKLI EKONOMİ OLMAZ

Sağlıklı bir çevre olmadan sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir ekonomi olabilmesi mümkün değil. Hele hele Balıkesir’de çevre konusu ön planda tutulmazsa toplumun ve Balıkesir ekonomisinin sağlıklı bir şekilde yürümesi de hiç mümkün değil. O yüzden küresel hedefler; yani Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine kulak verilmesi ve ilgiyi bu tarafa çekmek adına bu çalışmayı hazırladık.

BALIKESİR GEÇ KALMIŞLIĞI AVANTAJA ÇEVİRMELİ

Balıkesir için geç kalmanın avantajı tamlamasını kullanırken şunu anlatmak istiyoruz: Kentleşme açısından geç kalmanın bir avantajı var. O avantajını fırsata çevirebilir Balıkesir. Yani tam kesişme noktasında ve büyük metropoller olarak sayılabilecek İzmir ve Bursa’nın arasında kalan bir şehir olarak çok sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehir olarak Türkiye’de ve dünyada yerini alabilir. Aynı zamanda da sadece Türkiye’yi değil bütün dünyayı besleyen bir şehir haline gelebilir. 

20’NCİ YÜZYIL REFLEKSLERİYLE 21’NCİ YÜZYIL SORUNLARI ÇÖZÜLEMEZ

Yönetim anlayışından, yönetişim ve iyi yönetişim anlayışına gelmek zorundayız ve 20’nci yüzyıl refleksleriyle 21’nci yüzyıl problemlerini çözmeye çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bu çözüm aşamasında da mutlaka yönetişim başlığına bütün kurumlar olarak çok büyük önem vermek zorundayız.”